Fellesslakteriet ble grunnlagt i 1911 med tilholdssted for produksjon på Løren i Oslo. Fellesslakteriet var på denne tiden Norges første andelsslakteri som var eid av norske bønder. I 1987 ble Fellesslakteriet sammensluttet med Østfold Slakteri. I 2001 ble Fellesslakteriet, på lik linje med de andre samvirkeslakteriene, en del av næringsmiddelkonsernet Norsk Kjøttsamvirke, som endret navn til Gilde Norsk Kjøtt i 2004. Det daværende nye Gilde Fellesslakteriet hadde hovedkontor i Tønsberg med anlegg i Tønsberg, Sarpsborg, Gol og Skien. Gilde Norsk Kjøtt og Prior Norge fusjonerte i 2006 og dannet sammen selskapet Nortura BA.