Utsikt frå Lyngsetnipa

Gaupne  På lokal dialekt uttales Gaupne «Gåp'n», og en person fra Gaupne er en «gåpning».

Engjadalen med Stølar og hytter. Lengst inne men ikkje synleg i bilde, ligg stølen Heggdalen

 DNT- hytta ved stølen Navarsete

Brunen og Øksnavollen

På vegen opp til Engjadalen har kvar sving eit namn - bli med så får du sjå!

Feigefossen og dei andre fossane lenger inn i Feigedalen.  Fleire bilete av Feigefossen

 Det er tre gardar på Råum (uttala "råadn" med lang å-lyd) som ligg oppe i fjellsida søraust for Gaupne sentrum. Gardane ligg nærmast på ei fjellhylle i Råaberget. Råum ligg avsides til samanlikna med det meste av Gaupne sokn. Høgdedraget som gardane ligg på, dannar òg grenselinje mellom Gaupne sokn og Nes sokn i aust. Husa ligg om lag 370 meter over havet. I luftlinje er avstanden frå gardstuna og ned til kyrkja på om lag to kilometer. I 1971 fekk gardane vegutløysing via Engjadalen, og føl ein den nye vegen, er avstanden til kyrkja ca.åtte og ein halv kilometer. I 1957 vart det oppretta ei mjølkerute slik at det vart slutt med å lag smør og ost. Sidan den tida vart det berre levert konsummjølk frå gardane på Råum. Mjølka vart då sendt i spann (kodla, kolla) med taubana ned til vegen. Frå 1982 vart mjølka henta med tankbil på Råum. Det vart slutt på mjølkeproduksjonen i Eriksgarden midt på 1990- talet. Du kan lesa om høgdegardar i Luster forfatta av Eivind Skildheim i 2008 her

Marifjøra

Lyngsete

Stien mellom Lyngsetnipa og Røyteholet

Bli med til Røyteholet

Bli med til Lyngsete

Bli med til kommunesenteret

Bli med "Fjellvenner.no til Nipa og andre turer