Heimesida til Luster kommune

Frå innføringa av formannskapslovene i 1837 vart noverande Luster kommune skipa i tre kommuneiningar: Luster, Jostedal og Hafslo. I 1965 vart kommunane Hafslo, Luster og Jostedal slegne saman til storkommunen Luster.

Gaupne (tidligere Gaupnefjord) er et tettsted og administrasjonssenteret i Luster kommune. Tettstedet har 1252 innbyggere per 1. januar 2018 og ligger innerst i Gaupnefjorden, en sidearm av Lustrafjorden. Gjennom bygda går fylkesvei 55, som starter i Vadheim i Ytre Sogn og strekker seg hele veien til Lom i Gudbrandsdalen. Gaupne er en bygd i kraftig vekst og er det største tettstedet i kommunen.

Lustrapolitikken

Dampskipet Alden kom til Hotla fyrste gong 10. april 1910. Meir om dette her