I 1913 VART "SLETTEMOLYSET" TENTLitt nord for Heslabrune var det kome ein Holing, O. Slettemoen, også ein sers driftig og insiktsfull mann. Han fekk i 1912 med seg O. Narum, Knut Hesla og Per Kinneberg og dei bygde Myklefossen Kraftstasjon som kom i drift i 1913. Utgangspunktet var å forsyne mølla like nedanfor med kraft, men overskot i produksjonen gjorde at omlag 40 kringliggande husstandar fekk nyte godt av det revolusjonerande «Slettemolyset».

Fem år seinare vart kraftstasjonen seld til Aker kommune, saman med fallrettane i Hemsil. Seljarane fekk ein klausul i kontrakten som sa at dei kunne driva kraftverket fram til elva var ferdig regulert.
Myklefossen Kraftstasjon vart drive fram til 11. november 1959. Sidan den gong har kraftverket stått stille.

I 1996 var det fire karar ved Oslo Lysverker som gjekk i gang med å restaurera kraftstasjonen. Dei hadde som mål å bli ferdig til 40-årsdagen for "stillstand" men alt i 1998 kunne ein sjå det revolusjonerande «Slettemolyset». Anlegget er i dag eigd av Oslo Energi under namnet Myklefoss El Verk Org nr 970 540 652.

I mai vart Myklefossen Kraftstasjon utpeikt som Gol kommune sitt bidrag til Kulturminnestafetten 1997.
I desember same år vart Myklefossens Venner tildelt Gol kommune sin kulturpris for 1997. Dei fire karane fekk prisen for å ha gjort ein kultur- og dugnadsinnsats utanom det vanlege, med å byggja opp att eit unikt kulturminne.

I 1999 Sette Gol Bondelag opp ei kvern ovafor Heslabrua som har rot i ein «Tiltaksplan for Golreppen av 1995» som mellom anna inneheldt idear kring området Heslafossen.

.........."..........

GOL ELEKTRISKE MØLLE FRÅ 1913

Pål Breiehagen skriv den 2. november 1978 fylgjande: Det var tre som finansierte både Myklefossen kraftverk og mølla. Ola Slettemoen, Per Kinneberg og Knut Hesla. Det er klart at sjølv den tida skulle det mykje kapital til noko slikt. Korleis dette i detalj vart ordna veit me ikkje, men Per Kinneberg var ein stor gard- og skogeigar. Han selde Finnesgard for 100 000 kroner, og mykje av dette vart vel brukt i anlegget.

Mølla var, etter den tid, eit stort hus, oppført i kraftig reisverk, som står like bra etter 65 år. Ola Slettemoen var ein mann langt frammom si tid. Han gjekk på Voss folkehøgskule og fekk sterke impulsar der, og ideen til anlegget ved Heslabrua tok til å ta form. Han for rundt for å sjå på slike anlegg, og gjekk så i gang. Det som vart gjort den gongen står derfullt brukbart den dag i dag, bortsett ifrå at rampen har fare ille med kraftverket og også vore på ferde i Mølla. Men slikt let seg reparere om so var. Kraftverket var i bruk fram til 11. november 1959, medan Felleskjøpet sin kornsilo på Gol tok i mot det første kornet den 24. september 1965. Dei mange bekkekvernene og møllene i Hallingdal vart ikkje lenger liv laga.

I 1978 hadde kulturstyret von om å få verna Mølla: Pål Breiehagen har engasjert seg i saka. Mølla brann ned til grunne den 4. oktober 1993. I ettertid er det sådd ein del meiningar i media om Mølla, og kva verdiar som egentleg gjekk tapt i brannen. Eit av tetaka kulturstyret gjorde i 1978 var å kontakta Distriktenes Byggconsul ved arkitekt Odd Kr. Vik. Framlegget deira kan du sjå her. Arild ber golingene via lesarbrev i 2015 vurdere iden hans for å få til ein atraksjon ved Heslabrua.

.........."..........

GOL KORN OG FRØRENSERI VART BYGD I 1938Gol Korn- og Frørenseri vart bygd i 1938. Eit tiltak som Gol landbrukslag har all ære av, skriv Hallingdølen den 13. mai 1938. "Det er lagets formann T. Bergheim som har arbeidet saken frem, så renseriet nu står ferdig til å tas i bruk. Det tar i mot til hamsing og finsortering av engfrø og korn for triørrensing og sortering i spesiell sorteringsmaskin, samt beising. Alt utføres i tidsmessige maskiner. Frørenseriet var i bruk til ut på 60- talet.  I seks år frå 1975 heldt Bytesentralen til i loftetasjen. Det var ei trebru frå Møllebakken og inn til lokala. Mandag den 30 august 1982 brann frørenseriet til grunne. Det var nokre gutar som var uvørne med eld.

.........."..........

Livet ved Heslabrua 1938 - 1940