Bilde: Nasjonalbiblioteket

Golreppen/Gol kyrkje av Wilse, Anders Beer 01.07.1928 (Nasjonalbiblioteket)

"NORMANN" Bilete er vel tatt frå Berg - nedafor skulen sist på 1940- talet.

Flyfoto frå 1958.

Golreppen 1969. Nasjonalbiblioteket

Kykjene i Gol (B)