GOL STASJON VART OFFISIELT OPNA I 19094000/3 Eiklesvegen 39 Gol Stasjon, vart offisielt opna i 1907 då Bergensbana vart teke i bruk på strekninga Bergen - Gulsvik. Då jernbanelina var bygd ferdig fram til Drammen vart  det offisiell opningen av Bergensbana den 27. november 1909. Fleire bilder her og her Bergensbana vart elektrisifisert i 1961

Gol stasjon vart opna i 1907.   (Bilder frå Nasjonalbiblioteket) 

Lisbetnuten ca. 1900    (Bilder frå Nasjonalbiblioteket) 

Gol Jernbanestasjon godt over 100 år sidan. (Bilder frå Nasjonalbiblioteket)  

Gol Jernbanestasjon godt over 100 år sidan. (Bilder frå Nasjonalbiblioteket)  

  Norges statsbaner sin reisebok frå 1935. Fleire forslag her