Gol Sjukestugu

1945 vart det meir fart i planen om å byggje ei sjukestugu i Gol.

1946 fekk kommunen kjøpt ei tomt av Aslak Kinneberg Breidok.

Gol Kommunen ville koste bygningen og drifta. Alt utstyr måtte skaffast på anna vis.

2. pinsdag (30. mai) 1955 vart Gol Sjukestugu innvigd.

Meir frå opninga side 1 og side 4   "bygdefolket" 

Les kva Guro Hoftun Narum skriv om Gol Sjukestugu her

Til høgre for sjukestugu ser ein sanitetsbrakka som stod igjen etter tyskerne og som kommunen kjøpte for å gjera om til Sjukestugu.

Store endringar på Breidok