Jørongabøgdi     Kyrkja    Marifjøra    Dampen    Lyngsete     Lyngsetnipa   Gol  Røyteholet   Saupsete    Skogavarden    Fetbøgdi   Molden     Feigefossen

Gol Helsetun

Etter kvart vart Gamleheimen på Tuppeskogen for liten og det vart arbeidd ut ein plan for ny sjuke- og aldersheim i tilknytning til sjukestova på Breidok.

1977 stod det første bygget (byggjesteget) ferdig.

Les om opninga av Helsetunet her

Gjennom åra har tenestebehovet og bygningsmassen vakse og vakse.

Gol Sjukestugu