Fetbøgdi

Fet kyrkje er ei langkyrkje i tre som står på Fet i indre Hafslo i Luster kommune. Kyrkja, som har 220 sitjeplassar, vart vigsla 12. november 1894 av biskop Fredrik Waldemar Hvoslef. Byggmeister var John Alver. Fet kyrkje er soknekyrkje i Fet og Joranger sokn, som frå 1. januar 1967 høyrer til Jostedal prestegjeld.

  

      

Du kan lesa meir om skulen i jubileumsboka "Livdtun Skule 75 år1914 - 1989