Formannskapet i Luster 2023 - 2027

Framme frå venstre: Marianne Bugge (Sp), ordførar Andreas Wollnick Wiese (Sp) og Gunn Beate Thorsnes Leftdal (Ap). Bak frå venstre: varaordførar Geir Arve Sandvik (H), Jonatan Hurti (Krf), Oddstein Haugen (Ap) og Kjetil Melheim (V). Foto: Ørjan Talle

Formannskapet har fylgjande mynde:

 • Økonomiutval
 • Vedtaksmynde ved prinsipielle saker innanfor tenestetilbod/definere nivå på tenestetilbod.
 • Vedtaksmynde ved prinsipielle saker innanfor gjeldande driftsbudsjett.
 • Vurdere utvikling av dei ulike tenestetilboda.
 • Normaltgjere framlegg til vedtak i saker som skal til kommunestyret
 • Vedtaksmynde som klagenemnd.

Kommunestyret i Luster 2023 - 2027

Sitjande framme frå venstre: Jonatan Hurti (Krf), varaordførar Geir Arve Sandvik (H), Marianne Bugge (Sp), ordførar Andreas Wollnick Wiese (Sp), Gunn Beate Thorsnes Leftdal (Ap), Oddstein Haugen (Ap) og Kjetil Melheim (V).

Andre rekke frå venstre: Martha Boksasp Lerum (Sp), Helene Selland (Ap), Ole Martin Brennsæter (Krf), Ernst Veum (Frp), Svein Tore Heltne (Ap), Bård Flattun Lilleeng (H), Britt Dagrunn Brugrand (H), Olav Høyheim Einan (Sp), Anette Stegegjerdet Norberg (Ap) og Anita Bjørk Ruud (Politisk sekretariat/valansvarleg).

Tredje rekke frå venstre: Rådmann Jarle skartun, Kåre Hønsi (Ap), Liv Endresen (Sv), Marthe Gjerde (Sp), Magnar Bjørk (Sp), Jonny Gjerde (Ap), Einar Bolstad (Sp), Ann Kristin Sperle (Sp), Vivian Kvam (Ap) og Knut Hauge (Sp) .

     Foto: Ørjan Talle.

Meir her

Kommunestyret i Luster 2019 - 2023

Jørgen er yngst i lustrapolitikken

Sitjande framme er formannskapet. Frå venstre: Geir Arve Sandvik (H), Morten Johan Hovland Vigdal (AP), Elin Hauge (AP), ordførar Ivar Kvalen (SP), varaordførar Marit Aakre Tennø (SP), Marianne Bugge (SP) og Knut Hauge (SP).
Andre rekke frå venstre: Ass. rådmann John Olaf Røhme, Ingar Norberg (H), Anja Irene Hilleren-Fåberg (SP), Anette Stegegjerdet Norberg (AP), Gunn Beate Thorsnes Lefdal (AP), Beate Bondevik Lie (KRF), Ernst Veum (FRP), Grethe Kristin Leirdal (SP), Charlotte Alme Bringe (SP), Kåre Hønsi (AP), politisk sekretariat Anita Bjørk Ruud.
Tredje rekke frå venstre: Jørgen Lomheim Tang (SP), Olav Høyheim Einan (SP), Andreas Wollnick Wiese (SP), Ole Martin Bakken (SP), Jon Ove Lomheim (V), Bård Flattun Lilleeng (H), Per Steinar Sviggum (SP), Oddmund Løkensgard Hoel (SP), Lars Jørgen Kjærvik (AP)

............................................................................"...............................................................................

Sp og MDG skal styre Vestland sammen

Fylkesmannen i Vestland

Storfebonde Jon Askeland blir fylkesordfører og plantekostholdsentusiast Natalia Golis fra MDG blir varaordfører i den brede rødgrønne koalisjonen som har flertall i nye Vestland fylke.

Fylkestinget er det øvste politiske organet i fylkeskommunen.  Det gjer vedtak i alle viktige og prinsipielle saker som gjeld verksemda til fylkeskommunen. Fylkesordføraren er leiar for fylkestinget.

Vestland fylkesting blei konstituert 15. oktober 2019. Underh./mat

I praksis tek fylkestinget i vare ansvaret sitt ved å delegere oppgåver til fylkesutvalet, dei faste utvala i fylkeskommunen og til fylkesrådmannen.

............................................................................"...............................................................................

Kommunestyret i Luster 2015 - 2019

   

Vert ny ordførar etter 2011 valet

Ivar Kvalen (Sp) tek over ordførarstolen etter Torodd Urnes (KrF) i Luster. Eg ser fram til å starta jobben som ordførar. Det var dette som var målet, seier Ivar Kvalen. Han sikra seg 319 personlege og 128 slengjarar.

Partiet gjorde sitt beste val etter den nye kommuneskipnaden frå 60-talet.

Varaordførar. Det var på eit møte i Gaupne tysdag kveld at kabalen gjekk opp. Sp har sikra seg støtte frå H, V, KrF og Frp. Den nye varaordføraren i Luster heiter Geir Arve Sandvik. Med Høgre sin mandatvinst i ryggen gav det seg sjølv. 

         

 • Anleggsleiar Ivar Kvalen, Senterpartiet, 2011-
 • Veterinær Torodd Urnes, Kristeleg Folkeparti, 2003-2011
 • Ass. maskinmeister Ernst Weum, Arbeidarpartiet, 1990-2003
 • Bonde Jan Haugen, Senterpartiet, 1980-1989
 • Bonde Knut P. Nes, Kristeleg Folkeparti, 1978-1979
 • Skulestyrar Kåre Øvregard, Arbeidarpartiet, 1976-1977
 • Bonde Anders Bjørk, Senterpartiet 1964-1975