Jørgen er yngst i lustrapolitikken

Kommunestyret i Luster 2019 - 2023

Sitjande framme er formannskapet. Frå venstre: Geir Arve Sandvik (H), Morten Johan Hovland Vigdal (AP), Elin Hauge (AP), ordførar Ivar Kvalen (SP), varaordførar Marit Aakre Tennø (SP), Marianne Bugge (SP) og Knut Hauge (SP).
Andre rekke frå venstre: Ass. rådmann John Olaf Røhme, Ingar Norberg (H), Anja Irene Hilleren-Fåberg (SP), Anette Stegegjerdet Norberg (AP), Gunn Beate Thorsnes Lefdal (AP), Beate Bondevik Lie (KRF), Ernst Veum (FRP), Grethe Kristin Leirdal (SP), Charlotte Alme Bringe (SP), Kåre Hønsi (AP), politisk sekretariat Anita Bjørk Ruud.
Tredje rekke frå venstre: Jørgen Lomheim Tang (SP), Olav Høyheim Einan (SP), Andreas Wollnick Wiese (SP), Ole Martin Bakken (SP), Jon Ove Lomheim (V), Bård Flattun Lilleeng (H), Per Steinar Sviggum (SP), Oddmund Løkensgard Hoel (SP), Lars Jørgen Kjærvik (AP)

............................................................................"...............................................................................

Sp og MDG skal styre Vestland sammen

Fylkesmannen i Vestland

Storfebonde Jon Askeland blir fylkesordfører og plantekostholdsentusiast Natalia Golis fra MDG blir varaordfører i den brede rødgrønne koalisjonen som har flertall i nye Vestland fylke.

Fylkestinget er det øvste politiske organet i fylkeskommunen.  Det gjer vedtak i alle viktige og prinsipielle saker som gjeld verksemda til fylkeskommunen. Fylkesordføraren er leiar for fylkestinget.

Vestland fylkesting blei konstituert 15. oktober 2019. Underh./mat

I praksis tek fylkestinget i vare ansvaret sitt ved å delegere oppgåver til fylkesutvalet, dei faste utvala i fylkeskommunen og til fylkesrådmannen.

............................................................................"...............................................................................

Kommunestyret i Luster 2015 - 2019

   

Vert ny ordførar etter 2011 valet

Ivar Kvalen (Sp) tek over ordførarstolen etter Torodd Urnes (KrF) i Luster. Eg ser fram til å starta jobben som ordførar. Det var dette som var målet, seier Ivar Kvalen. Han sikra seg 319 personlege og 128 slengjarar.

Partiet gjorde sitt beste val etter den nye kommuneskipnaden frå 60-talet.

Varaordførar. Det var på eit møte i Gaupne tysdag kveld at kabalen gjekk opp. Sp har sikra seg støtte frå H, V, KrF og Frp. Den nye varaordføraren i Luster heiter Geir Arve Sandvik. Med Høgre sin mandatvinst i ryggen gav det seg sjølv. 

         

  • Anleggsleiar Ivar Kvalen, Senterpartiet, 2011-
  • Veterinær Torodd Urnes, Kristeleg Folkeparti, 2003-2011
  • Ass. maskinmeister Ernst Weum, Arbeidarpartiet, 1990-2003
  • Bonde Jan Haugen, Senterpartiet, 1980-1989
  • Bonde Knut P. Nes, Kristeleg Folkeparti, 1978-1979
  • Skulestyrar Kåre Øvregard, Arbeidarpartiet, 1976-1977
  • Bonde Anders Bjørk, Senterpartiet 1964-1975