Jørongabøgdi     Kyrkja    Marifjøra    Dampen    Lyngsete          Hytte til sals        Lyngsetnipa   Røyteholet   Saupsete    Skogavarden    Fetbøgdi  

"Dar kjem dampen" til Handelsstaden Marifjøra

Bryggja ved fjorden var tidlegare det viktigaste bindeleddet med omverda, men trafikken på fjorden er ikkje lenger så viktig. 

Fylkesbåtane vart skipa i 1858. Fylkesbaatane var første fylkeseigde ruteselskapet i landet, frå 1919 kalla Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane. 

Selskapet hadde i starten to dampskip som dei sette inn i passasjer- og godstrafikk mellom Bergen og Sogn og Fjordane. Desse skipa vart kjøpte inn og kom i trafikk vinteren 1858/59

I 1862 kom dampen til Marifjøra ein gong i veka.

I 1891 er det tre båtanløp i veka i Marifjøra

   I 1911 er det fire båtanløp i veka i Marifjøra.

I 1995 er det berre eit båtanløp i veka i Marifjøra, og Fylkesbåtane er komen attende der dei starta

Fylkesbaatane – Jubileumssong av Jakob Sande 1958

DS «Alden» var et dampskip bygget i 1888 for Nordre Bergenhus Amts Dampskibe, senere Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane. Skipet gikk i lokalrute i Sogn frem til krigen.  

DS "Kommandøren" bygd 1891 ved Akers mekaniske verksted (byggenr. 132) Anders Gjerde (Fylkesarkivet)"Dar kjem dampen"