"Dar kjem dampen" til Handelsstaden Marifjøra

Bryggja ved fjorden var tidlegare det viktigaste bindeleddet med omverda, men trafikken på fjorden er ikkje lenger så viktig. 

Fylkesbåtane vart skipa i 1858. Fylkesbaatane var første fylkeseigde ruteselskapet i landet, frå 1919 kalla Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane. 

Selskapet hadde i starten to dampskip som dei sette inn i passasjer- og godstrafikk mellom Bergen og Sogn og Fjordane. Desse skipa vart kjøpte inn og kom i trafikk vinteren 1858/59

   

1862 kjem dampen til Marifjøra ein gong i veka.

1891 er det tre båtanløp i veka i Marifjøra

   

1911 er det fire båtanløp i veka i Marifjøra.

1995 er det berre eit båtanløp i veka i Marifjøra, og Fylkesbåtane er komen attende der dei starta

   

   

Fylkesbaatane – Jubileumssong av Jakob Sande 1958

   

DS «Alden» var et dampskip bygget i 1888 for Nordre Bergenhus Amts Dampskibe, senere Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane. Skipet gikk i lokalrute i Sogn frem til krigen.

       

DS "Kommandøren" bygd 1891 ved Akers mekaniske verksted (byggenr. 132) Anders Gjerde (Fylkesarkivet)"Dar kjem dampen"

24.10.08. "Marifjøra" Kåsør Kjell Opheimshaug

06.12.2013 Erik Hunshamar  fortel om livet i Marifjøra i gamal tid

nn.nn.2000 Henny Eikum Roterud fortel til nrk.sf om endringar i Marifjøra

01.05.2020 Byvandring i Marifjøra via Radio Luster m: Erik Hunshamar, Johannes Joranger og Per Jarle Molland.

Marifjøra 2010

Marifjøra 1880 til 1964  

Strandsitjarstaden Marifjøra Svangstu/Roterud

Marifjæren

Sist oppdatert 30.06.2020 kl. 11:19


Share on FacebookShare on Twitter