UTVIKLINGA PÅ STORØYNE

November 2017 opna den nye vegen med to rundkjøringar mellom Rv7 og Gol sentrumNovember 2017 opna den nye vegen med to rundkjøringar mellom Rv7 og Gol sentrum.

Desember 2018 opna Statens Vegvesen døgnkvileplassen, og i januar 2019 opna Sambruksstasjonen i Hahaugvegen 39.

August 2019 flytta Biltema inn i nytt varehus i Hahaugvegen 31.

Februar 2020 opna Burger King, og i mai 2020 kom Uno-x-stasjonen i Hahaugvegen 28.

I juni 2020 opna 20 nye ladepunkt for Tesla. I løpet av året kjem det 10 andre elbilladarar.

Den 22. oktober opna Elkjøp i nytt varehus i Hahaugvegen 34.  Der er det  plass til fleire aktørar.

Desember 2018 opna Statens Vegvesen døgnkvileplassen, og i januar 2019 opna Sambruksstasjonen.Les om Ida som var første kunde på Sambruksstasjonen her Du kan lesa om døgnkvileplassar for tungtransport her Bilder og info om sambruksstasjonen her  Les om opning av sambruksstasjonen på Gol her

BILTEMA FLYTTER INN I NYBYGG AUGUST 2019 Laurdag 17. august 2019 opna Biltema nytt varehus på Gol.

Februar 2020 opna Burger King, og i mai 2020 kom Uno-x-stasjonen.Fredag 21. februar var det offisiell åpning av Burger King på Storøyne.  20. mai 2020 opna Uno-X på Storøyne.

ELKJØP OPNER STORMARKED PÅ STORØYNEDen 22. oktober opna Elkjøp i nytt varehus i Hahaugvegen 34. Dei flytta frå Dalevegen 4 der dei har halde til sidan 2009. Dei ledige lokala i bygget vart overteke av møbelkjeda Skeidar, som opna storbutikk der den 5. desember 2023.

Hallingdal BilsenterHallingdal Bilsenter har planar om å etablere seg på Storøyne. Det har over tid vore mykje stoff i Hallingdølen om dette. Etter ein del ekstra rundt «Hans» bestemte dei seg for å utsetje byggestarten til våren. Planen er å ta anlegget til rundt 100 millionar kroner i bruk rundt påsketider 2025.

KIWI YNSKJER Å ETABLERA SEG PÅ VIKOJORDETKiwi har sidan 1996 ynskt å etablera seg på Vikojordet, men fekk seinast 2021 eit nei.

Ynskjer du å sjå korleis det såg ut på Storøyne og ved Gamlevegen før utbygginga, kan du klikka her og her

Historia om rundkjøyringane i Gol