SAUPSETE

720 m.o.h.

Er fjellstøl for alle bruka som stødla på Høgistølen. (Høgi gnr. 99/1-4, Tørvi gnr. 98/1 og 2, Lad gnr. 93/1) I tillegg har Marheim stølsrett her.     

Stølsvegen går om Midtstølen.

I 1994 vart det bygd jordbruksveg fram til Saupsete.

   

Meir om Saupsete her