. Du kan sjå Torvstovetomta her

SENTRUMSKVARTALET TORVSTUA TILBYR 22 NYE SENTRUMSLEILIGHETER I 2021. Nybygget til venstre beslaglegg deler av Torvstove-tomta og nybygget til høgre deler av Furuheimtomta. Du kan sjå korleis Sentrumskvartalet Torvstua vil bli sjåandes ut her

Og slik vart det. Dei første starta innflyttinga 6. juni, men fekk ikkje overnatta før den 15.