Utsyn over Herad

"Herad er den ytre eller søre delen av Gol kommune. I gamal tid skal dette ha vore eit sjølvstendig gardssamfunn med eigen tingstad". Meir her

Nedre Gol/Herad sett frå Golreppen    

Robøle sett frå Dugurdsnatten

Grensa mellom Golreppen og Herad skulekrets og kyrkjesokn, gjekk ca. ved meieriet. 2016 vart det same skulekrets, og frå nyttår 2020 vart kyrkjesoknene slott saman. I dag er det kun eit "Gol- rike" Les meir her

Sett frå Dugurdsnatten     Herads øvre sentrum

Sett frå lyslina over Narum.    

Gol jernbanestasjon sett frå Lisbetnuten.     Om Gol stasjon her

Hagaskogen til venstre i bilde. Tidlegare "Gol Sag" til høgre.  Sett frå Lisbetnuten

Hagaskogen byggjefelt og næring, sett frå lyslina i Nøreimsmarki, under Riva

Hagaskogen byggjefelt og næring, sett frå lyslina i Nøreimsmarki, under Riva

Hagaskogen byggjefelt, sett frå Vesleriva på Eiklesberget

Hagaskogen byggjefelt, sett frå Vesleriva på Eiklesberget

Herad sentrum , sett frå Lisbetnuten        Det er nokon som kan "Photo" betre enn oss andre

Kyrkja og barnehagen (tidlegare Herad skule) sett frå Lisbetnuten

    Herad Kapell (kyrkje) er teikna av arkitektfirma Ole Stein. Byggjearbeidet starta 1932 leia av byggmeistar Johan Jensen frå Gol. Kyrkjegarden var då opparbeida på parsell av Hoftun gård. Kyrkja vart innvigd 30. september 1934. Ole Stein med røter frå Steinbråten i Gol, har teikna dei fleste kyrkjene i Hallingdal. 

Sett frå Liagardane. Herad sett frå Eiklesberget

Sett frå Veikulnatten

Herad sett frå Eiklesberget

Sett frå Liagardane

Herad sentrum, sett frå Vesleriva på Eiklesberget

Herad sentrum, sett frå Vesleriva på Eiklesberget

Narvebråten byggjefelt, sett frå Vesleriva på Eiklesberget

Narvebråten byggjefelt, sett frå Vesleriva på Eiklesberget

Narvebråten byggjefelt, sett frå Eiklesberget

Liagards- gardar sett frå Lisbethnuten

Liagards- gardar, sett frå Eiklesberget

Sett frå Liagardane (Bilder frå Nasjonalbiblioteket)    Liagardane sett frå Steinvegen

Sett frå Hoftun

Herad kapell (kyrkje) er ei soknekyrkje frå 1934. Les om Herad Kapell her