I 1846 vart det postopneri i Golreppen.

Det var Sjugurd Håvelsen, klokkaren som vart tilsett som postopnar 5. september 1846. Posthuset var først i huset hans på Grønset på Tuppeskogen, så i huset hans i Røysen frå 1847. Då nyevegen mellom Heslabrua og Robru var bygd ferdig i 1875 kom det krav om at poshuset måtte flyttast til Spildra slik at det kom nærare hestekøyre- postruta som vart oppretta i dalen. Skysstasjonane måtte også skysse posten. (Viko(B) var det ein slik skysstasjon frå sist i 1870 åra til omkring 1902. Då vart stasjonen flytt til Eidsgaard ved Heslabrua, og var der til 1913. Då kom det krav om at den måtte flyttast til jernbanestasjonen). Ein reisande postførar fylgde postsendinga frå Rigerike til Lærdal. Han leverte og tok i mot post på alle postopneri etter vegen. Frå 1880 var det postføring 3 gonger i veka gjennom Gol. Postopneriet i Gol tok og i mot posten som skulle til Torpo, Ål og Hol og vart skyssa derfrå med hestetransport. Håvelsen slutta som postopnar i 1876. Etter han var Ivar Torsteinson Teigen postopnar nokre år og etter han Kolbjørn Olsgard. Han kom frå Amerika i 1879 og fekk lov til å setje opp ei stugu på Juven av systera. Denne brukte han som postopnar. Stugu vart rive då han døydde. Då gamlekyrkja vart rive vart materialane i sakrestiet og koret nytta til eit nytt posthus på nedsida av Hemsedalsvegen, ned i Teigen(B), og det var vel då Ola Narum (Slåtto)(L)(L) overtok som postopnar, og sonen etter han. I 1897 vart  posthuset ved Teigen flytt til Heslabrua.(Bergland 32/24)(B) og same år vart G.Tingvall det første landpostbodet i Gol. Tingvall bar posten oppover til Ro-gardane fire gonger i veka. Då jernbana kom i 1909 vart det krav om at posthuset burde bli flytt ned til stasjonen ettersom posten no vart sendt med toget. Hesteruta oppover dalen (Ål) måtte dermed slutte. I 1913/17 kjøpte Narum hus ved stasjonen, dermed vart postkontoret(B) lagt dit. Meir (L) og (L)

Ein reisande postførar fylgde postsendinga frå Rigerike til Lærdal. Han leverte og tok i mot post på alle postopneri etter vegen. Frå 1880 var det postføring 3 gonger i veka gjennom Gol. Postopneriet i Gol tok og i mot posten som skulle til Torpo, Ål og Hol og vart skyssa derfrå med hestetransport.

På biletet ovanfor ser me Peter Sundre Holshagen i postkjerra si. Biletet er teke av fotograf E. T. Braaten, før århundreskiftet. Peter var frå Sundre. Då han fekk jobben med å hente posten i Gol kjøpte han Holshagen i Hol, då posten gjekk ut derifrå. Dessutan måtta han ha for til hesten. Han var fødd i 1841 og levde til 1936. Han køyrde posten i 25 år, til han slutta i 1903. Ruta Gol-Hol køyrde han i 10 år, fyrst to gonger i veka, seinare tre. Den tida han køyrde til Ål, var det tre gonger i veka heile tida. Slik det var den tida, måtte postmannen ordne mykje for folk, ta med varer frå butikken, o.s.v. Det vart hundretals ærend, som dei gjorde gratis.