Livdtun skule

Fet og Joranger skulekrinsar vart slegne saman i 1914 med nytt skulehus på Kjørlaug.

Skulehuset fekk namnet "Livdtun". Den er også av einskilde kjelder nemnd som "Livdheim".

I 1962 vart også Ugulen krins og i 1982 Mollandsmarki sentralisert til Lidvtun. Skulen fekk stort tilbygg i 1977.

Du kan lesa meir om skulen i jubileumsboka "Livdtun Skule 75 år" 1914 - 1989

 og skulesoge for Luster kommune gjennom 250 år

   

Ny skule i emning .....

Indre Hafslo skule på Ljosvang vart teken i bruk i 2007.