KJØRLOG, Gnr. 100

Kjørlog er delt i to hovudlutar: bnr. 1 Kjørlaug og bnr. 11 Kjørlaug nordre.

Saman med Høgi ligg Kjørlog ytst og lengst sør i det tidlegare Jørongasokni, og grensa mot Fet i vest er identisk med den gamle soknegrensa mellom Fetsokni og Jørongasokni før dei vart samanslegne i 1999.