GOL SKYSSTASJON OPNA JUNI 1991 Gol skysstasjon vart offisielt opna 18. juni 1991(B). Buskerud fylkeskommune teikna aksjar for 500 000 kr. I bygget er det sett av arial til venterom med offentleg toalett, kioskdrift og rom for utleige, noko som skal gje inntekt til bygget. På tomta(B) til skysstasjonen stod bl.a Faraasen Trevarefabrikk og bustadtomta Solvang. I 1984 vart desse eigene teke over av Gol kommune, som reiv bustadhuset og trevarefabrikken og tok tomta i bruk til busshaldeplass(B).

Praktiske opplysninger for dagens seisande her