Etter besøket i Totten i september 1963 vart det meir fart i plananlegginga av skiheisen i Gol. Alt i september 1994 var støypinga av fundamenta  starta og i oktober var det  rydding i traseen. Arbeidet med dalstasjonen hadde god framdrift og det vart søkt etter driftsstyrar. Først i desember kom det montør frå Austerrike med håp om opning av skiheisen i jula 1964. Men kor blir det av snøen? Søndag 24. januar 1965 var det offisiell opning av Gol Skiheis A/L