Gol Helsetun

Etter kvart vart Gamleheimen på Tuppeskogen for liten og det vart arbeidd ut ein plan for ny sjuke- og aldersheim i tilknytning til sjukestova på Breidok.

1977 stod det første bygget (byggjesteget) ferdig.

Les om opninga av Helsetunet her

Gjennom åra har tenestebehovet og bygningsmassen vakse og vakse.

Gol Sjukestugu