Bygging av flerbrukshall

Vegen må leggjast om for å få plass til hallenTomta retning vest

Tomta retning sør. Her ser du ny og gamal veg.

Fleirbrukshallen tek form Blir storstove for idrett, messer og kultur – Hallen er i rute, faktisk nesten framom skjema, seier Sigvart Flåm, prosjektleiar for den nye fleirbrukshallen i Gol.Hovudinngangen