Bekken

Bnr. 1 Joranger nedre,

opphavleg kalla Under Haugen, frå 1870- åri kalla Bekken.

Husi på bruket sto i klyngjetun saman med bnr. 8 fram til utskiftingi i 1870 åri. Husi vart no flytta om lag 200 meter lenger ned i austleg lei.