Åsgardane/Åsgardo

Åsgardane er den austre grenda av Gol og ligg midtlies opp for Gol sentrum. Opphaveleg har det vore tre gardar i Åsgardo: Berg, Treverket og Rust. Desse gardane er nok rydda innafor det gamle Golvaldet.