Velkomen til Jørongo

Hurrongane               Frå Bondehaug               Linker             Facebook             Skjolden og utover             Molden og omegn

Nesbyen bygde det første kjøpesenteret i Hallingdal, men det var Hallingsenteret (Jamo på folkemunne, Jan Erik Mortensen) som kom med den første rulletrappa. Arbeidet med kjøpesenteret tok til i juli 1976, 90 dagar før opninga  Norske Stålbygg var hovudentreprinør. Senteret sitt varemerke var eit mangfald varer under same tak. Der var daglegvarer, gullsmed, møbeler Rodio/tv, kvitevarer, leikar, klær, sportsutstyr, postkontor og Kafe. Hyppig annonsering og spesielle tiltak skulle "freiste" kundar til Hallingsenteret.

"NOEN KOMMER OG NOEN GÅR"

Hallingsenteret var starten på ein utvikling innan dalegvarehandelen som ein kan like og mislike.  På 1960-talet var det heile 20 daglegvareforretningar i Gol. MEN KVA SKJEDDE eigentleg? Kvifor vart etter kvart så nær som alle landhandlane og dei små kolonialforretningane lagde ned? Forklaringane er fleire. Ei forklaring er framveksten av kjøpesentera og kjedene som kom på 70-talet. Meir om dette her

Men korleis gjekk det med Hallingsenteret. Dei to første åra var relativt stabile. Etter kvart trekte nokre seg ut og nye kom inn. Men då  posten flytta til leigde lokaler på Glitre 2013 og Jysk flytta til eige nybygg på Glitre 2014 vart heile 2. etasjen i Hallingsenteret tom. Og då Europris fekk tomt  i sentrum og vart nabo med Lensmannsgården 2017 kom konkursen.

EUROPRIS FLYTTER INN I NYBYGG 2014

Europris opna utsal i LK-senteret oktober 1996. August 2002 flytta dei til Hallingsenteret og var der til dei flytta inn i eige nybygg.  4. desember 2014 var den offisielle opninga. Bilde frå opninga her

GOL FEKK NY BARNE-OG UNGDOMSKULE TIL SKULESTART 2016

Gol skule, (nyeskulen) ligg på Hallingmo og starta opp august 2016. Det er ein kombinert barne- og ungdomskule. Born frå alle skulekrinsane i Gol går her.

Det var Veidekke som bygde Gol nye skole i tidsrommet septemver 2014 til juni 1916. Blde frå oppføringa kan du sjå her Fleire bilde av skulen kan du sjå her

EXTRA FLYTTER INN I NYBYGG MAI 2017

Eidsgård Motell vart rive 2016 og på tomta kom nybygget til Extra. 4.mai 2017 var det offisiell opning. Meir frå opninga her

GOL FEKK NY FLEIRBRUKSHALL TIL SKULESTART 2017

Grunnarbeidet starta i august 2016. Taket var tett til jul. 14 borehol på 300 meters djup skal gje energieffektiv varme til anlegget. Det er også lagt opp til kjøleanlegg, slik at hallen kan nyttast på varme sommardagar. Alt vart klart til skulestart 2017. Meir om fleirbrukshallen her

GOL FEKK 15 NYE SENTRUMSLEILIGHETER 2018

15 leiligheter på Furuheimtomta. Bebuarane frytta inn til jul 2018. Du kan sjå Villa Furuheim her og tomta her Sjå at arbeidet er kome godt i gang

GOL FEKK PUMPETRACK 2018 OG SKATEPARK 2020

Bilde: Mikkel V. Jørgenssen

1. august 2018 fekk Gol pumptrack

Hausten 2019 fekk Gol skatepark like ved Læringssenteret Hallingdal.

GOL GAMLE UNGDOMSKULE VART LÆRINGSSENTER 2020

Tidlegare Gol Ungdomsskule har fått vaksne elevar. Meir om Hallingdal karrieresenter her. Meir om Opus Hallingdal her

Læringssenteret Hallingdal gir tilbod om kurs i norsk med samfunnskunnskap for framandspråklege på alle nivå for alle innvandrarar busett i kommunane Flå, Nes, Gol og Hemsedal. Vi har også eksamensretta grunnskuleopplæring for busette i alle kommunane i Hallingdal, opplæring i grunnleggande ferdigheiter og spesialundervisning. 

INTERSPORT FLYTTA INN I NYBYGG 2020

04.07.2019

Intersporttomta 09.09.2020. Intersporttomta oktober 2019 kan du sjå her

SENTRUMSKVARTALET TORVSTUA TILBYR 22 NYE SENTRUMSLEILIGHETER 2020/2021

Sentrumskvartalet Torvstua 21.11.2019. Bebuarane i sentrumskvartalet Furuheim (bak i bilde) frytta inn til jul 2018. Torvstovetomta oktober 2019 kan du sjå her

Torvstovetomta 10.09.2020. Du kan sjå korleis Sentrumskvartalet Torvstua bli sjåandes ut her

GYMNASVEGEN 14 TILBYR 19 SENTRUMSLEILIGHETER 2021

"Haugen"tomta i Gymnasvegen 14, 4. juni 2020. 19 moderne selveierleiligheter fra 40-126 m², alle med balkong eller terrasse og gode solforhold. Nå har du mulighet til å få en helt ny og strøken selveierleilighet midt i Gol sentrum. I kjeller vil det bli anlagt parkeringsplasser og boder, og det vil gå heis opp til leilighetene. Priser fra kr. 1 950 000 - kr. 5 990 000.

"Haugen"tomta i Gymnasvegen 14, 10.09.2020. Du kan sjå korleis GYMNASVEGEN 14 blir sjåandes ut her

UTVIKLINGA PÅ STOREØYNA

November 2017 opna den nye vegen med to rundkjøringar mellom Rv7 og Gol sentrum. Desember 2018 opna Statens Vegvesen døgnkvileplassen, og i januar 2019 opna Sambruksstasjonen. August 2019 flytta Biltema inn i nytt varehus. Februar 2020 opna Burger King, og i mai 2020 kom Uno-x-stasjonen. I juni 2020 opna 20 nye ladepunkt for Tesla. I løpet av året kjem det 10 andre elbilladarar. I september/oktober flyttar Elkjøp til nytt varehus der det er pålass til fleire aktørar.

Les om Ida som var første kunde på Sambruksstasjonen her Du kan lesa om døgnkvileplassar for tungtransport her Bilder og info om sambruksstasjonen her  Les om opning av sambruksstasjonen på Gol her

 Laurdag 17. august 2019 opna Biltema nytt varehus på Gol.

Fredag 21. februar var det offisiell åpning av Burger King på Storøyna.  20. mai 2020 opna Uno-X på Storøyna.

Sist oppdatert 17.09.2020 kl. 23:01

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter


Joranger, Skriv ut siden
Websidene er laget i publiseringsverktøyet Mekke.no