Rundkoyringane i Gol

Gol fekk si første rundkøyring i 1993.

Hausten 2010 vart den nye rundkøyringa ved RV7 ved Mobrua teken i bruk.

6. juni 1917 vart den nye rundkøyringa ved RV7 ved Storøyne teken i bruk.

3. november 2017 var det Offisiell opning av dei to nye rundkøyringane i Gol

Det var offisiell opning av Gol si første rundkøyring og "Nye" sentrum 06.11.1993

Gol si andre rundkøyring ved Rv7 Mobrua oktober 2010. Korleis krysset såg ut tidlegare kan du sjå her

Den 3. november 2017 var det offisiell opning av Gol si tredje og fjerde rundkøyring. Du kan lesa om hendinga her

Rundkøyringsprosjektet er kome godt i gang på Storøyne og i Hahaugvegen 21.05.2017

Slik såg det ut 12.08.2018. 6. juni 1917 vart den nye rundkøyringa her ved Storøyne teken i bruk. Det er Gol si tredje rundkøyring. Desember 2018 opna Statens Vegvesen døgnkvileplassen, og i januar 2019 opna Vegvesenet sambruksstasjonen.

Ynskjer du å sjå korleis det såg ut på Storøyne og ved Gamlevegen før utbygginga, kan du klikka her og her