Velkomen til Jørongo

Hurrongane               Frå Bondehaug               Linker             Facebook             Skjolden og utover             Molden og omegn

Gol fekk sin første rundkøyring 1993.

Hausten 2010 vart den nye rundkøyringa ved RV7 ved Mobrua teken i bruk.

6. juni 1917 vart den nye rundkøyringa ved RV7 ved Storøyna teken i bruk.

3. november 2017 var det Offisiell opning av dei to nye rundkøyringane i Gol

Det var offisiell opning av Gol sin første rundkøyring og "Nye" sentrum 06.11.1993

Gol sin andre rundkøyring ved Rv7 Mobrua oktober 2010. Korleis krysset såg ut tidlegare kan du sjå her

Den 3. november 2017 var det offisiell opning av Gol sin tredje og fjerde rundkøyring. Du kan lesa om hendinga her

Rundkøyringsprosjektet er kome godt i gang på Storøyna og Hahaugvegen 21.05.2017

Slik såg det ut 12.08.2018. 6. juni 1917 vart den nye rundkøyringa her ved Storøyna teken i bruk. Det er Gol sin tredje rundkøyring. Desember 2018 opna Statens Vegvesen døgnkvileplassen, og i januar 2019 opna Vegvesenet sambruksstasjonen.

Ynskjer du å sjå korleis det såg ut på Storøyna og ved Gamlevegen før utbygginga, kan du klikka her og her

Sist oppdatert 12.09.2020 kl. 14:54

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter


Joranger, Skriv ut siden
Websidene er laget i publiseringsverktøyet Mekke.no