04.06.2020 Arne fortel om lensmannsetaten og Solvorn