SENTRUMSVEGEN 91 OPNA NYBYGG 1988

25/96 Sentrumsvegen 91 opna etter ombygginga hausten 1988. I 2003 vart  Sentrumsvegen 91 seld. Det er Bjørn E. Eidsgaard som i dag er eineeigar av tomta som er ombruk. Ved ombygginga 1988 vart bygget nærast vegen rive til fordel for pumpeplass. Verkstadhallen som under krigen var kinosal for tyskerane vart då ombygd til butikk og servicehall. Namnet på stasjonen har skifta fleire gonger. Norsk Brændselolje valgte namnet MIL i 20-åra. Den britiske medeigaren BP overtok seinare profileringa. I 1976 kjøpte Statoil kjeda, innlemma Hydro- og OK-stasjonane og tok namnet Norol. Først i 1991 vart Statoil-namnet teke i bruk i Norge. Frå 1. mars 2017  Circle-K