LYNGSETE

Sommarstøl (fjellstøl) for tre av bruka på Joranger Nedre: Prestegard gnr.94/1, Under Haugen ("Elinagarden") gnr.95/8 og Johans-Erikgarden ("Kikkegarden") gnr.95/13. Denne stølen ligg om lag tre kilometer nord for gardane og 760 m o.h. Elina Joranger var den siste budeia på Lyngsete ca 1950

  Du kan lesa om Lyngsete her