Eikjabu opna 12. mai 2018

Håvard Ruud leiar i Dnt Ung Luster ynskte alle velkomne og presenterte historia til kajakk-aktiviteten til Luster turlag. Jan Petter Vadheim representerte og helsa frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane som har vore hovudsponsor for prosjektet i dei 26 kommunane i Sogn og Fjordane.

Karen Marie Hjelmeseter fekk også æra av å montere skiltet på dagsturhytta i Luster kommune saman med Atle Skrede, rådgjevar fysisk aktivitet i Sogn og Fjordane fylkeskommune. 

Hyttestyret til Eikjabu i Luster turlag fekk stor takk for dugnadsinnsats og for rolla som driftsansvarleg på Eikjabu av ordførar Ivar Kvalen. Byggjeleiar Johannes Øygarden i Luster kommune orienterte om bygginga på Ytre Eikum, og framheva samarbeidet med grunneigaren Johannes Vedvik og dugnadsfolka i Luster turlag.

Dagsturhytta Eikjabu var kuliss for årets palmerevy på Indre Hafslo. Radio Luster var invitert

__________          __________

"Utn ein raue trao"