SVIGGUM

"Sviggo" Gnr. 101

Bnr. 2 Erikgarden, var det opphavlege bruket på garden. Bnr. 1 Tomasgarden, vart utskilt frå bnr. 2 ved delingi av garden 1653.

Sviggaplassane strekkjer seg frå Vad i vest til Marheim i aust.

Sviggo og Kjørlog kan ha vore ein gard i gamal tid. Om det er rett har dei to gardane vore kløyvde før 1500.

Det vi heilt sikkert veit er at dei fleste av bruki anten er utskild frå Sviggum, Kjørlog eller Marheim.

Les kva Thomas Sviggum har å fortelje til "Sogn og Fjordane" 1954

   

   

   

   

   

Sist oppdatert 30.06.2020 kl. 11:35


Share on FacebookShare on Twitter