OPHEIM, GNR. 97

Gardstunet til bnr. 1 ligg 325 moh. og er mellom dei høgsliggjande gardane både i Jøongasokni og i heile Hafslo prestegjeld. Bnr. 2 oppe på Sjåflat ligg ovanfor dei andre bruki om lag 390 moh.