Nasjonal Turistveg

Strekningen mellom Lom og Gaupne er nasjonal turistveg Sognefjellet.

Gaupne i sikte Røneidssida av Jostedøla. Gaupne Gaupne Gaupne Gaupne Gaupne 12 km til Lusterbøgdi Info Råumtunellen Under Helvetesberget Utsikt frå Råaberget mot Marifjøra og Joranger Råaberget Gaupnefjorden mot Lusterfjorden. Kroken i bakgrunnen Utsikt frå Råaberget mot Skardhaug og Kroken Råumsberget Neshøgdi med utsikt til Feigumfossen og Kroken Nes Trelansvingen, Nes Utsikt mot Feigumfossen Nes Nes Nes kyrkje Nes Vikane Høyheimsvik Høyheimsvik Høyheimsvik Høyheimsvik Høyheimsvik Lusterfjorden. Utskt mot Tallsete og Bergheim Skansaneset i sikte Flahamar Skjeret ved Myrane rasteplass Myrane rasteplass Skjeret ved Myrane rasteplass Markstein Foraneset Harastølen til venstre Utsikt mot Feigum Mot Lustrabøgdi Mot Lustrabøgdi Utsikt mot Skjolden. Kjøtnes-neset til høgre Lustrabøgdi Lustrabøgdi Utsikt mot Sørheim Døsen 2010 Døsen Døsen Døsen Døsen Dale kyrkje Dale kyrkje Dale kyrkje Dale kyrkje Dale kyrkje Lustrabøgdi (Dale) Lustrabøgdi (Dale) Lustrabøgdi (Dale) Lustrabøgdi (Dale) Lustrabøgdi (Dale) Lustrabøgdi (Dale) Utsikt vestover Utsikt mot Kjøtnes 9 km til Skjolden Vegarbeid ved Kvålsviki Heimover Lusterfjorden Molden i bakgrunnen Utsikt mot Mordølefossen Utsikt mot Mordølefossen Info Otta- tunellen Otta- tunellen Utsikt mot Mordølefossen Skjolden i det fjerne Havhella Info Gullringen Tunell gjennom Gullringen Fjøsne, Skjolden i sikte Skjolden i sikte Skjolden i sikte Skjolden i sikte Skjolden i sikte Skjolden Utsikt frå Skjolden mot Fjøsnanovi Utsikt frå Skjolden mot vest Skjolden Skjolden Skjolden Urnes stavkyrkje og Feigefossen til høgre Skjolden Urnes stavkyrkje og Feigefossen til høgre Camping ved Eidsvatnet Camping ved Eidsvatnet Langs Eidsvatnet Langs Eidsvatnet Vassbakken i sikte Vassbakken Fortunsdalen Fortunsdalen Fortun kyrkje Fortun Fortun Fortun Fortun Fortun Fortun Fortun Stien til Fuglesteg Oppover til Bergsdalen Utsikt ned til Fortun Oppover til Bergsdalen Utsikt ned til Fortun Utsikt ned til Fortun Utsikt ned til Fortunsdalen Oppover til Bergsdalen Utsikt ned til Fortun Vidare oppover til Bergsdalen Berge i sikte Berge Vidare oppover Bergsdalen Vidare oppover Bergsdalen Utsikt ned til Berge Utsikt ned til Berge Vidare oppover Bergsdalen Vidare oppover Bergsdalen Vidare oppover Bergsdalen Vidare oppover Bergsdalen Turtagrø i sikte Turtagrø Turtagrø Turtagrø Turtagrø Turtagrø Utsikt mot Helgedalen Svingane opp til Oskarshaug Svingane opp til Oskarshaug Utsikt ned til Turtagrø Svingane opp til Oskarshaug Svingane opp til Oskarshaug Nedre Oskarshaug Nedre Oskarshaug Skagastølsdalen med tindane omkring Dyrhaugsryggen til venstre, Austabotntindane bak Øvre Oskarshaug Øvre Oskarshaug Utsikt frå Øvre Oskarshaug mot Helgedalsbotn Vidare oppover frå Oskarshaug Ser nedover mot Oskarshaug Mot Gjuvvatnet Langs Gjuvvatnet Langs Galgebergstjørnane Langs Galgebergstjørnane Galgebergshytta Hervabrui Utsikt frå Hervabrui Hervabrui Utsikt frå Hervabrui mot Steindalsnosi Opp Korpabakkane Opp Korpabakkane til Prestesteinshøgdi Prestesteinshøgdi Prestesteinshøgdi Steindalsnosi Langs Prestesteinsvatnet Langs Prestesteinsvatnet Langs Prestesteinsvatnet Langs Prestesteinsvatnet Langs Prestesteinsvatnet Storfonna ved Langs Prestesteinsvatnet Langs Prestesteinsvatnet Langs Prestesteinsvatnet Mefjellet Vi nermer oss Mefjellet Rasteplass. Kunstinstallasjon ved Mefjellet Rasteplass. Kunstinstallasjon ved Mefjellet Rasteplass. Mefjellet Rasteplass. Mefjellet Rasteplass.  Mefjellet Rasteplass. Mefjellet Rasteplass. Mellom Sognefjellshytta og Mefjellet Mellom Sognefjellshytta og Mefjellet Vi nærmer oss Sognefjellshytta Ved Sognefjellshytta Sognefjellshytta Sognefjellshytta Sognefjellshytta Langs Fantesteinsvatnet Nedoverbakkar i vente Fantesteinen Fantesteinen Høgste punktet på Sognefjellsvegen Stigningane ned til Krossbu Stigningane opp frå Krossbu Bøverkinnhalsen Liasanden i Leirdalen Ved Røysheim i Bøverdalen Lom