Nasjonal Turistveg

Strekningen mellom Lom og Gaupne er nasjonal turistveg Sognefjellet.