Jørongabøgdi     Kyrkja    Marifjøra    Dampen    Lyngsete     Lyngsetnipa   Gol  Røyteholet   Saupsete    Skogavarden    Fetbøgdi   Molden     Feigefossen

AUGUNDGARDEN PÅ HØGI Bnr. 1

Augund Johannesson Høgi frå Høgistreet under Høgi (1784/1862) kom til bruket då han i 1816 gifte seg med Anna Olsdotter, enkja etter foregåande brukar. Men Anna levde ikkje so mange år og i 1821 gifte Augund seg att med Synneva Hansdotter (1787/1856) frå Øvrebø. Augund fekk hand om eigedomsgodset i garden ved skiftet etter første kona, og sidan vart Augund første sjølvstendige på bruket då han i 1932 fekk kongeskøyte på garden sin. Han og Synneva vart buande på bruket levetida ut. Augund fekk i alt seks born, eitt frå første ekteskapet og fem frå det andre.

a) Martha Augundsdotter Høgi (1918/1859), vart gift med husmann Anders Olson Jordanger (1807/1883) i Hagen .

b) Johannes Augundson Høgi (1822/1865) fekk ta over heimebruket på Høgi etter foreldri sine. Han gifta seg med Anna Johannesdotter Høgi (1829/1908) frå Høgi (bnr.4). Johannes og Anna fekk fem born i lag; dessutan hadde Anna ein son frå før. Dei vart buande på garden levetida ut. Nummer fire i syskinflokken: Synneva Johannesdotter Høgi (1856/1948) vart gift i 1893 med Peder Anderson Høgi (1871/1933), opphaveleg frå Urnane under Bringe i Luster. Peder fekk i 1894 skøyte på heimeplassen i Urnane, men flytta kring 1898 hit til Høgi og fekk skøyte på heimebruket til Synneva. Synneve og Peder fekk fem born i lag. Fire av dei ser du på bildet under frå 1960. Den eldste dottera Bertha Karoline er ikkje på bilde. Dama i midten heiter Thelma Twedt, bur i Amerika og slektar frå Augundgarden på Høgi og er tremenning med dei andre. Thelma og mannen Knut vart pensjonistar i 1960 og tok turen til Norge for å treffa slekta her.

C) Hans Augundson Hogie (1824/1894), utvandra til Amerika i 1853. Han gifta seg i 1854 med Mattie Ludwig (1828/1914) som var født i Luster 1828 og reiste ut til Amerika med foreldri i 1852. Hans og Mattie slo seg ned som farmarar i Arendahl townskip, Fillmore Co.,Minnesota.

Hans og Mattie fekk sju born.

a) Augund Hansson Hogie (1854/1938), vart født i Dane Co., Wisconsin (Wis), men døde i Northwood, N.D. Augund gifta seg i 1889 med Synne (Susie) Syvertsdotter Nyhus (1869/1909) frå Skjåk, i Fillmore Co. Minn. Augund og Synne farma i Bryan townskip, Griggs Co., N. D. og fekk ni born. Augund er far til Thelma.

b) Kirsti Hansdotter Hogie (1856/1927) født i Fillmore Co., Minn. og døde i Lanesboro. Minn. Kjersti gifta seg i 1898 med Gulbrand Lasseson (kjent som Gilbert Lewis), (opphaveleg frå Ve i Årdal) i Fillmore Co., Minn. Gilbert hadde to ekteskap frå før. Gilbert farma med alle tre konene sine i Arendahl townskip, Fillmore Co. Minn. Gilbert hadde tre born frå første ekteskapet, to søner frå det andre og ein son med Kirsti.

c) Synneva (Susan) Hansdotter Hogie (1857/1911) født i Fillmore Co., Minn. og døde i Brookings S.D. Susan gifte seg i Brookings 1891 med Ole Hansson frå Vågå prestegard i Vågå, i Amerika kjend som Ole H. Steen. Ole og Susan farma i Sterling township, Brookings Co., Minn. og fekk to søner.

d) Mette (Mattie) Hansdotter Hogie (1859/1942) født i Fillmore Co., Minn. og døde i Fillmore Co., Minn. Mattie var hushaldar og budde på heimefarmen i lag med broren John. Ho var ugift, men fekk ein son.

e) Louise Hansdotter Hogie (1863/1908) født i Fillmore Co., Minn. og døde i Fillmore Co., Minn.

f) Ludvig Hansson Hogie (1869/1932) født i Fillmore Co., Minn. og døde i Griggs Co., N.D. Ludvig gifte seg i Preston, Minn. 1891 med Thea Thompson (1869/1955). Ludvig og Thea flytte i 1892 til ein farm i Tyrol township, Griggs Co,; N.D. der dei budde levetida ut. Dei fekk fem born.

g) Johannes kjend som John H. Hogie (1870/1950) født i Fillmore Co., Minn. og døydde i Lanesboro, Minn. John tok over heimefarmen etter foreldri sine i Arendahl townskip, Fillmore Co., Minn. John var ugift.

AMERIKABESØK PÅ BRUBAKKEN 1986.

    Det er Adeline og Ansgar Hanson frå Aneta i Nord Dakota som er på norgesbesøk. Adeline er etterkomar etter Hans Høgi (1824/1894) som er bror til oldefar min på Høgi. Han utvandra til Amerika i 1853. Hans sin eldste son, Augund Hansson Hogie (1854/1938), er bestefaren til Adeline. Thelma Hogie Twedt og Marie Hogie Smaalden, mor til Adeline, er søstre.

a) Augund Hanson Hogie (1854/1938). Han var født i Dane Co., Wisconsin (Wis), men døde i Northwood, Nord Dakota (N.D.). Augund gifta seg i 1889 med Synne (Susie) Syvertsdotter Nyhus (1869/1909) frå Skjåk, i Fillmore Co. Minn. Augund og Synne farma i Bryan townskip, Griggs Co., N. D. og fekk ni born. Frå nettet

Nekrolog; Augund Hogie, 84 år, tidligere bosatt i Binford, døde fredag ​​på Old People's Home i Northwood, av alderdom. Han var syk i tre dager.Augund ble født i Wisconsin, og mens han fortsatt var spedbarn, flyttet foreldrene til Lanesboro, Minn., for å bygge seg hjem. i 1895 kom han til Griggs County og bodde seks mil sørvest for Binford hvor han fortsatte å drive jordbruk i flere år.

Han ble gift i 1889 med frøken Synne Nyhus. Synne døde 5. januar 1909, 29 år før sin mann. Den eldste sønnen, Hans (1890/1918) døde av sår mens han var i tjeneste under verdenskrigen, i Frankrike, og levningene hans ble senere flyttet til Binford. en datter, Agnes (1902/1933), fru Victor Nielson, døde i Westby, Mont., for omtrent fem år siden.

De gjenlevende barna er  Syver (Sever) av Aneta;  Mattie Solee (1896/1977), Binford;  Marie Smaaland (1898/1988) Aneta;  Henry (1900/1978), Everet, Wash.;  Thelma Tweet (1904/1978), av McHenry; Elick (1905/1972) of Luck, Wis.; og Annie Schliep (1909/1995) fra Zumbrota, Minnesota.

Augund Hogie bodde i Northwood de siste seks årene. Det planlegges å holde begravelsesgudstjenestene i Binford på lørdag. Publisert i Griggs County Sentinel-Courier, Cooperstown, North Dakota, 17. februar 1938.

(Barn av Marie Smaaland; Selma (1916/2016),  Alice (1918/2004), Adeline (1919/2007)Elvin (1922/1981), Leroy (1925/1999), Betty (1928/1999), og  Maynard (1931/2002).

(Barn av Mattie Solee; Gordon (1925/1999), Ruben (B) (1926/2005), og Marvin (1934/1989).

Barn av Thelma Twedt; Arthur, (1929/2020), Malena Isabel (1931/2007), Gordon (1932/2021), Agnes (1935/2014), Markus (1939/levde i 2021).  Arthur Twedt er gift med Velda (Vilhauer). Gordon Twedt er gift med Ardis Quanbeck,  Malena Isabel Twedt er gift med Clifford Johnson og John Howard Nephew, og Agnes Twedt er gift med Chuck Howard.

Meir om Amerikaturen 1987 her