Jørongabøgdi     Kyrkja    Marifjøra    Dampen    Lyngsete     Lyngsetnipa   Gol  Røyteholet   Saupsete    Skogavarden    Fetbøgdi   Molden     Feigefossen

Utsyn over Herad

"Herad er den ytre eller søre delen av Gol kommune. I gamal tid skal dette ha vore eit sjølvstendig gardssamfunn med eigen tingstad". Les meir her

Nedre Gol/Herad sett frå Golreppen    

Robøle sett frå Dugurdsnatten

Grensa mellom Golreppen og Herad skulekrets og kyrkjesokn, gjekk ca. ved meieriet. 2016 vart det same skulekrets, og frå nyttår 2020 vart kyrkjesoknene slott saman. I dag er det kun eit "Gol- rike" Les meir her

Sett frå Dugurdsnatten

Sett frå lyslina over Narum

Gol stasjon vart opna i 1907.   (Bilder frå Nasjonalbiblioteket) 

Lisbetnuten ca. 1900    (Bilder frå Nasjonalbiblioteket) 

Gol Jernbanestasjon godt over 100 år sidan. (Bilder frå Nasjonalbiblioteket)  

Gol Jernbanestasjon godt over 100 år sidan. (Bilder frå Nasjonalbiblioteket)  

  Norges statsbaner sin reisebok frå 1935. Fleire forslag her

Gol jernbanestasjon sett frå Lisbetnuten

Hagaskogen til venstre i bilde. Tidlegare "Gol Sag" til høgre.  Sett frå Lisbetnuten

Hagaskogen byggjefelt og næring, sett frå lyslina i Nøreimsmarki, under Riva

Hagaskogen byggjefelt og næring, sett frå lyslina i Nøreimsmarki, under Riva

Hagaskogen byggjefelt, sett frå Vesleriva på Eiklesberget

Hagaskogen byggjefelt, sett frå Vesleriva på Eiklesberget

Herad sentrum , sett frå Lisbetnuten

Kyrkja og barnehagen (tidlegare Herad skule) sett frå Lisbetnuten

Sett frå Liagardane

  Det er nokon som kan "Photo" betre enn oss andre

Herad sett frå Eiklesberget

Sett frå Veikulnatten

Herad sett frå Eiklesberget

Sett frå Liagardane

Herad sentrum, sett frå Vesleriva på Eiklesberget

Herad sentrum, sett frå Vesleriva på Eiklesberget

Narvebråten byggjefelt, sett frå Vesleriva på Eiklesberget

Narvebråten byggjefelt, sett frå Vesleriva på Eiklesberget

Narvebråten byggjefelt, sett frå Eiklesberget

Liagards- gardar sett frå Lisbethnuten

Liagards- gardar, sett frå Eiklesberget

Sett frå Liagardane (Bilder frå Nasjonalbiblioteket)    Liagardane sett frå Steinvegen

Sett frå Hoftun

Herad kapell (kyrkje) er ei soknekyrkje frå 1934. Les om Herad Kapell her