Jørongabøgdi     Kyrkja    Marifjøra    Dampen    Lyngsete     Lyngsetnipa   Gol  Røyteholet   Saupsete    Skogavarden    Fetbøgdi   Molden     Feigefossen

Utsyn over Gol

Gol sentrum og nærliggjande område. Sett frå Dugurdsnatten

Noko av: Gol sentrum, Golreppen, Øygardane/Robru, sett frå Dugurdsnatten

Golreppen, Øygardane/Robru, sett frå Dugurdsnatten

Sett frå Veikulnatten

Golreppen sett frå Sudnlie

Golreppen sett frå Dugurdsnatten

Golreppen før utskiftinga. (1894-1901) Les om Tingstugu i Gol gards- og ættesoge her

Fremst fjøs og stallar i Brekke. So Storla, Kivegard, Prestgarden, skimtar nokre hus i Tronsgard, Lagmansgard, Eidsgard og til høgre Tronsgardhaugen. Lenger ned kyrkja, Tingstugu, mellom kyrkja og Tingstugu ser ein bygnaden og nokre av husa på Leikvollen. Lenger ned Røysen og Kjendbal.

Erling Lae : Dette er et av de få bildene fra Golreppen før utskiftingen rundt 1900. Her var det gamle bygdesenteret. Gardstunene lå tett som en landsby langs gamlevegen ovenfor kirken og de hadde åkerlapper spredt rundt i hele reppen. Prestegarden hadde 32 åkerlapper. Ved utskiftingen ble jorden samlet for hvert bruk, men seks gardstun ble flyttet, og noen tun ble bygd opp langt unna det opprinnelige tunet. 32 bruk var omfattet av utskiftingen. Flyttingen var gjennomført i 1903.
Opphavsgården ble gradvis oppdelt, og de nye gårdene utskilt, gjennom middelalderen (1000-1300). Gårder som ble ryddet eller utskilt før svartedauen (1349/50) er alltid i ubestemt form (Eidsgard, Trondsgard, Ro), mens bruk fra nyrydningsperioden fra 1700-tallet, har «bestemt» form (Steingarden, Buksegarden, Rone, Berget).

-hva betyr reppen? Erling Lae: En repp er brukt om en klynge med gardsbruk. En tett grend. Gardene her er opprinnelig skilt ut fra opphavsgarden Gol/Gord, (Eidsgard, Hersgard, Lagmannsgard, Kivegard, Olsgard, Tronsgard osv), og da de etter hvert utgjorde en hel grend, ble området kalt Golreppen.

Golreppen etter 1911. (Nasjonalbiblioteket)

Golreppen/Gol kyrkje av Wilse, Anders Beer 01.07.1928 (Nasjonalbiblioteket)

Bygdemuseum og Hallingdal Folkehøgskule sett frå Lisbetnuten 

Gol Kyrkje sett frå Ludderudbråten i Åsgardo

Sett frå Dugurdsnatten

Sett frå Dugurdsnatten

Sett frå Dugurdsnatten

Sett frå Dugurdsnatten

Sett frå Roni ved Renslo

Sett frå Dugurdsnatten

Sett frå Dugurdsnatten

Sett frå Dugurdsnatten

Sett frå Dugurdsnatten

Sett frå Dugurdsnatten

Sett frå Dugurdsnatten

Sett frå Dugurdsnatten

Sett frå Dugurdsnatten

Sett frå Dugurdsnatten

Første byggetrinn i Sentrumskvartalet stod ferdig i 2018. Då kom 15 nye leilegheiter på Furuheimtomta. No er arbeidet godt i gang med andre byggetrinn. Om eitt år skal to nybygg stå klare på nabotomta. Begge bygga får næringsareal på bakkeplan i Sentrumsvegen og leilegheiter i etasjane over.

Sett frå Golreppen 

Sett frå Sundlie       

Sett frå "den nye" Petterbråten 

Sett frå Sudnlie

Sett frå Lisbetnuten

Sett frå Lisbetnuten

Sett frå Golreppen

Sett frå Golreppen

Sett frå Lisbetnuten 

Sett frå Golreppen

Sett frå Eiklesberget

Sett frå Eiklesberget

Sett frå Lisbetnuten  

Sett frå Dugurdsnatten

Sett frå Lisbetnuten

Sett frå Dugurdsnatten

Sett frå Golreppen

Sett frå Golreppen

Sett frå Lisbetnuten

Sett frå Lisbetnuten

Sett frå Dugurdsnatten

Sett frå Dugurdsnatten

November 2017 opna den nye vegen med to rundkjøringar mellom Rv 7 og Gol sentrum. Desember 2018 opna Statens Vegvesen døgnkvileplass, og i januar 2019 opna Sambruksstasjonen. August 2019 flytta Biltema inn i nytt varehus. Februar 2020 opna Burger King, og i mai 2020 kom Uno-x-stasjonen. I juni 2020 opna 20 nye ladepunkt for Tesla. I løpet av året kjem det 10 andre elbilladarar. I september/oktober flyttar Elkjøp til nytt varehus der det er pålass til fleire aktørar.

Sett frå Lisbetnuten  

Sett frå Dugurdsnatten

Sett frå Skaga/Golreppen

Sett frå Skaga/Golreppen

Sett frå Dugurdsnatten 

Sett frå Eiklesberget

Sett frå Veikulnatten

Sett frå Eiklesberget

Sett frå Dugurdsnatten  

Grensa mellom Golreppen og Herad skulekrets og kyrkjesokn, gjekk ca. ved meieriet. 2016 vart det same skulekrets, og frå nyttår 2020 vart kyrkjesoknene slott saman. I dag er det kun eit "Gol- rike" Les meir her

Sett frå Skaga/Golreppen

Bli med til Herad

Bli med Erling Lae på historisk vandring på Golsfjellet